Udgifter: Kørsel

Gældende fra 01. januar 2020 (har været de samme priser siden 01.01.2013)

Beløb i kr.Pr. timePr. 6 timerPr. døgnPr. ugePr. km inkl. brændstof
Mini        20,- 100,- 250,- 1000,- 2,00
Combi-X  20,- 100,- 250,- 1000,- 3,00
EL-Bil     20,- 100,- 250,- 1000,- 2,00     

 

Priserne er inkl. moms.

Prisen 2 kr.pr. km på El-Bilen vil blive vurderet efter en prøveperiode indtil 01.01.2021

Hvis du er 0-kontingentmedlem betaler du 2 kr./km mere end ovennævnte km takster

Ferie og julebiler

I ferieperioder og julen lejer Køge Delebiler ekstra biler i det omfang, der er behov og det er muligt.

Du betaler ved at tilmelde dit Dankort til vort betalingssystem. Herfra bliver du sendt videre til en side hos Quickpay, hvor du kan benytte Dankort, Visa/Dankort, (Det gælder ikke tillægs-medlemmer, fordi det ordinære medlem får den samlede regning).