Selvrisiko, aflysning af reservation og andre gebyrer

 I Køge Delebil har medlemmerne/brugerne ingen selvrisiko.

Reglerne for afbestilling skal forstås på den måde at det er gratis at afbestille inden for den første time, efter du har foretaget reservationen.
Det er ligeledes gratis, hvis du afbestiller tidligere end tre døgn før start.

Hvis du afbestiller senere, er der et gebyr for at aflyse. Gebyret er på 30% af den samlede timepris.

   
Andre gebyrerKr.Bemærkninger
Ekstra Nøglebrik 100  
Tab af benzinkort 600  
Mangelfuld aflevering af bil 125 Jævnfør medlemsvilkår § 8.2 og § 8.3
For sent afleveret 125 Pr. times påbegyndt forsinkelse
AdministrationshonorarKr.Bemærkninger
     
Udførelse/ændring af booking 65 Pr. gang
Rykker betaling 65 + Renter (diskontorente + 5%)
Medvirken ved behandling af skader og/eller færdselsforseelse
og/eller bøde-/straffesag
300 Pr. time, der medgår til sagen
SelvrisikoKr.Bemærkninger
INGEN SELVRISIKO 0,00 Dog skal brugeren anmelde evt. skader til Køge Delebil