Medlemmerne i Køge Delebil

Køge Delebil består pr. 01.07.2020 af

  1. 44 private medlemmer - Type A
  2. 25 virksomheds/institutionsmedlemskaber - Type B
  3. 70 private/Passive medlemmer - Type D
  4. 19 boligselskabs medlemmer . Type F

De private medlemmer udgør et bredt udsnit af befolkningen med en blandet uddannelse, og bor i både egen bolig og lejebolig med et indtægtsniveau jævnt fordelt over hele spekteret. Der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd som både er gift, samboende og singler.