Fri benzin

Vejhjælp

Forsikring

0 kr./mdr., indmeldelse 1000 kr.

Kontingenttype D er for brugere med et meget lille forbrug: Som medlemskab A, men med kontingent 0 kr./mdr. og alle km-satser koster 2,00 kr. mere pr. km.

Tillægsmedlem: 0 kr./mdr., indmeldelsesebyr: 500 kr.

Max 3 tillægsmedlemmer pr. ordinære medlem/hustand.

Du tilmeldes ved at sende en mail direkte eller ringe til Køge delebil: koegedelebil@gmail.com eller tlf. 2810 3706