Fri benzin

Vejhjælp

Forsikring

Privatlivspolitik:

 • Køge Delebil tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt. Her kan du læse hvordan Køge Delebil håndterer persondata samt hvordan vi beskytter dine oplysninger.
 • Beskyttelsen sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
 • Der er i denne forbindelse indgået en databehandleraftale Maj 2018 

 

Mellem: 

Den dataansvarlige:

Køge Delebil

CVR: 28 00 09 95

c/o Det grønne hus - Vestergade 3C

4600 Køge

Danmark


 og

Databehandleren

LetsGo Fleet Systems ApS

CVR: 36 03 61 84

Nørre Farimagsgade 11 st. th

1363 København K

Danmark 


Dü kan få tilsendt ovennævnte aftale via e-mail ved at rekvirer den hos Køge Delebil: koegedelebil@gmail.com

Vi behandler følgende persondata

 • Køge Delebil bruger dine personlige oplysninger til at betjene dig som medlem. Når du tilmelder bliver du bedt om at udfylde en indmeldelsesblanket, hvor du angiver dit fulde navn, adresse, e-mail, telefonnummer cpr.nr eller fødselsdato, kørekort nr., udstedelses- og udløbsdatosamt.
 • Vi tager en kopi dit kørekort. Et gyldigt kørekort er nødvendigt for at kunne køre i Køge Delebiler’s biler i henhold til medlemsvilkårene.
 • Indmeldelsesblanket og kopi af kørekort opbevares i vores indmeldelsesmappe, som er låst inde i et skab.
 • Køge Delebil kommunikerer med dig på dit telefonnummer og din e-mailadresse.
 • Hvis du kontakter os på  e-mail kan vi beholde dine henvendelser, inkl. din e-mailadresse, og vores svar til dig.
 • Ligeledes sender vi servicerelaterede e-mails til dig, fx i forbindelse med reservationer, ændringer, aflysninger af delebil, samt fakturaer.
 • I din tid som medlem af Køge Delebil modtager du nyheder via e-mail, som kan indeholde beskeder om prisændringer, ændringer af medlemsvilkår og andre vigtige informationer.


Køge Delebil anvender personoplysninger til bestemte formål, som bliver beskrevet i afsnittet under og som er gældende i henhold til lovgivningen.

Persondatabeskyttelse

 • Køge Delebil indsamler, opbevarer og behandler følgende personoplysninger om det tilmeldte medlem.
 • Personoplysninger bliver kun indsamlet, opbevaret og behandlet når medlemmet har tilmeldt sig hos Køge Delebil.
 • Personoplysninger herunder navn, fødselsdato, adresse mm.
 • I forbindelse med et medlemskab hos Køge Delebil indsamler og opbevarer Køge Delebil følgende oplysninger:
 • Navn, Cpr. Nr. eller fødselsdato, adresse
 • E-mail & telefonnummer
 • Kopi af kørekort


Disse personoplysninger bruges til at:

 • Identificere dig.
 • Kontakte dig vedr. en reservation (herunder ændringer, aflysninger mm.) samt fakturering.
 • Kontrollere om et gyldigt kørekort matcher medlemmets informationer for at give adgang til Køge Delebiler’s delebiler.

Vi opbevarer personoplysninger om dit kørekort, navn, adresse mv. samt fakturaer og reservationer i 5 år efter udmeldelse jf. bekendtgørelse nr. 463 § 7, stk. 1 samt stk. 2 om udlejning af motorkøretøjer uden fører. I henhold til retten til at blive glemt bliver du 5 år efter din udmeldelse slettet fra vores server.


Kreditkortoplysninger.

I forbindelse med en transaktion indsamler Køge Delebil følgende oplysninger:

 • Personlige kreditkortoplysninger som opbevares hos en tredjepart betalingsudbyder. (Quickpay)

Disse oplysninger bruges til at:

 • Fakturere dig for brug af delebiler samt medlemskab mv.
 • Oplysningerne slettes, når du har meldt dig ud, og din konto er opgjort, samt et eventuelt udestående mellem Køge Delebil og dig er afregnet.
 • Der vil blive opbevaret en kopi af alle fakturaer og kreditnotaer, samt registreringer af indbetalinger i Køge Delebils bogføringssystem (e-conomic). Disse oplysninger bliver brugt til foreningens regnskab og revision af samme, samt til at ligge budget for kommende år.


Reservationsoplysninger herunder starttidspunkt, sluttidspunkt og registreringsnummer på delebilen.

 • I forbindelse med en reservation indsamler og opbevarer Køge Delebil følgende oplysninger:
 • Registreringsnummer på delebilen og/eller biltype
 • -Start- og sluttidspunkt for reservationen

Disse oplysninger bruges til:

 • At oplyse andre medlemmer om delebilens tilgængelighed
 • At afregne din kørsel
 • Statistik og analyse, samt optimering af bilernes udnyttelsesgrad
 • At overholde bekendtgørelse nr. 463 om udlejning af motorkøretøjer uden fører.

Oplysningerne opbevares i mindst 5 år regnet fra reservationens sluttidspunkt (jf. bekendtgørelse 463 § 7, stk. 2.) eller indtil 5 efter medlemmets udmeldelse. Er der gået 5 år fra reservationens sluttidspunkt, og medlemmet stadig er aktivt, kan denne bede om at få reservationsoplysningerne slettet.


GPS-oplysninger for delebiler.

I forbindelse med GPS-oplysninger indsamler og anvender Køge Delebil følgende oplysninger:

 • Lokalisering af bilen på et givent tidspunkt
 • Antal kørte kilometer

Disse oplysninger bruges til at:

 • Lokalisere en bil, hvis den mangler på sin faste parkeringsplads
 • Afregne antal kørte kilometer

GPS-data slettes efter at de er anvendt til lokalisering eller afregning, og når indsigelsesfristen på en faktura er udløbet. Kilometer-data på turen bliver gemt og kan senere blive brugt til statistik og analyse, samt optimering af bilernes udnyttelsesgrad.

GPS anvendes ikke til at live tracke under din kørsel. Lokalisering kan overdrages til Politiet efter anmodning.


Dine rettigheder

Som medlem af Køge Delebil har du ret til:


 • Indsigt i hvilke af dine personoplysninger, Køge Delebil behandler.
 • At få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Køge Delebil har registreret om dig.
 • At få slettet de registrerede personoplysninger om dig, som Køge Delebil ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Skulle du være interesseret i noget af ovenstående kan du sende en e-mail til: koegedelebil@gmail.com

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over Køge Delebil’s behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk